29jan/20

Info avond Eikenboom 10 februari om 19.30 in de brink

Over de restauratie van Den Eikenboom in Loenen wordt op maandag 10 februari een informatieavond gehouden. De avond start om 19.30 uur in Dorpshuis De Brink.

Lomivé is blij dat dit monumentale gebouw behouden blijft. Het is een centraal punt in Loenen wat eindelijk waardigheid moet gaan uitstralen. Wij zijn erg benieuwd naar de plannen.

Het herstel van het historische logement is een bijzonder project. Het pand staat al lange tijd leeg en is flink vervallen geraakt. Met de verbouwing wordt Den Eikenboom teruggebracht in de staat van rond de vorige eeuwwisseling. Historische elementen blijven zoveel mogelijk bewaard en worden waar nodig gerestaureerd. Na de restauratie komt de horecabestemming weer terug, met een café, een restaurant, hotelkamers en terrassen.

De avond is georganiseerd door Fred Janssen, eigenaar van Den Eikenboom. De start is om 19.30 uur in dorpshuis De Brink, inloop vanaf 19.00 uur.

 

29jan/20

Natuurkampeerterrein Zegenoord Een blijvertje

Het resultaat van de contractonderhandelingen met Gelders Landschap en Kasteelen is dat Zegenoord dóórgaat de komende decennia. Er is een nieuw huurcontract en daarmee is het “kamperen met de luxe van eenvoud” geborgd tot in lengte van jaren. We kunnen nu onze plannen nu ten uitvoer brengen. We willen dat de beleving van het kamperen midden in de natuur blijft zoals die nu is voor onze gasten. Zegenoord gaat ook met zijn tijd mee. Zo is er wifi (gratis!) en we zorgen er ook voor dat die voldoet aan de huidige eisen van vandaag d.m.v. glasvezel. Verder kan er online gereserveerd worden. Ook hebben we plannen voor nieuwe gebouwen. Het huidige sanitair is netjes en schoon maar ook wat overjarig.
Kom ‘ns langs; vanaf 27 maart bent u weer welkom op Droefakkers 73 Loenen.
Voor meer informatie: https:/www.zegenoord.nl/zegenoord/zegenoord

20jan/20

Camping Reeëndal wint Gouden en Platinum Zoover Award

 

Wij feliciteren Camping Reëendal met dit prachtige resultaat!

Op de vakantiebeurs in Utrecht de Zoover Awards voor accommodaties uitgereikt. Camping Reeëndal wint een Gouden Zoover Award. Gedurende het hele jaar 2019 zijn er 35  reviews geschreven door vakantiegangers die hun ervaringen graag delen om anderen te helpen bij het vinden van de perfecte vakantie. Een 10 !!! voor Camping Reeëndal

Tijdens de feestelijke award uitreiking waren de beste accommodatie van Nederland aanwezig om de award in ontvangst te nemen. De consument beoordeelde Camping Reeëndal met een waarderingscijfer 10.

“Niet te geloven!!! Fantastisch dat onze gasten hun verblijf op Camping Reeëndal zo goed waarderen! Van alle middelgrote campings in Nederland zijn wij als beste gewaardeerd. We zijn er ondersteboven van! Dit is het derde jaar op rij dat wij dankzij hun waardering een Gouden Zoover Award mogen ontvangen. Ook het komende seizoen gaan we (mijn partner Ineke en ik) weer ons uiterste best doen om het onze gasten naar de zin te maken.”, aldus campingeigenaar Rob Arendse.

Gouden en Zilveren Awards

De best gewaardeerde accommodaties zijn beloond met een Gouden Award. Alle accommodaties die tussen een 8 en 9 scoren, krijgen een  Zoover Award Zilver. Daarnaast zijn er Awards uitgereikt voor de beste accommodaties per regio. Dit is de ‘Zoover Award – Beste van de regio’. Deze Award is voor de accommodatie met het hoogste waarderingscijfer in de regio. Camping Reeëndal  heeft ook deze Zoover Award Platinum ontvangen en mag zich daarom met trots de beste accommodatie van de regio Gelderland noemen! Een dubbele Award dus.

Over de Zoover Awards

De Zoover Awards zijn jaarlijks terugkerende publieksprijzen en geven erkenning aan de best gewaardeerde accommodaties in Nederland en Europa. Door gasten simpelweg een review te laten schrijven over de ervaring tijdens het verblijf kan de accommodatiehouder kans maken op een Award. Alle reviews over het volledige jaar 2019 worden meegenomen. In januari 2020 worden de Awards op een feestelijke manier uitgereikt.

 

28nov/19

Vereniging Loenen Zonnedorp verheugd over initiatief Provincie Gelderland.

“Eindelijk is bij de provincie doorgedrongen dat, wat wij al tijden zeggen, de prognoses t.a.v. het verwachte verkeer over de Eerbeekseweg niet kunnen kloppen”, zegt Willem de Zanger. “Wij hebben steeds getwijfeld aan de verwachting dat het verkeer door Loenen op termijn met 50% zal verminderen. Vaak hebben we aandacht gevraagd voor deze problematiek, waarbij de leefbaarheid in ons dorp in het geding is. En eindelijk wordt er actie ondernomen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Op de korte termijn, in 2021, staat groot asfaltonderhoud gepland aan de N786. Dan wordt in overleg met ons bestuur, aanwonenden en belanghebbenden gekeken welke aanpassingen voor een logische en veilige weginrichting er noodzakelijk zijn. Nadrukkelijk zal dan ook door ons bestuur aandacht gevraagd worden voor betere oversteekmogelijkheden.”

Voor de lange termijn zullen we ons in blijven zetten voor het aanpassen van het de N786. Wij zijn het ermee eens om de papierindustrie blijvend aan Eerbeek te binden en zo werkgelegenheid in de regio te behouden. Maar daarbij moet de leefbaarheid in Loenen wel serieus genomen worden. Wij vinden het dan ook van het grootste belang dat met juiste cijfers gewerkt wordt. De verkeersproblematiek in Loenen is te lang en te vaak verwaarloosd. De enorme hoeveelheid (vracht) verkeer legt op het dorp een grote claim in de vorm van geluid, CO2 uitstoot, stikstof en verkeersonveiligheid”.

28nov/19

Wegennet Eerbeek-Loenen

In eerdere berichtgeving over het project ‘weggennet’ gaven we aan dat we dit najaar van plan waren met u in gesprek te gaan over kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen. We moeten nu constateren dat we nog niet zo ver zijn. Zoals in het bericht over de landelijke stikstofregels staat, rekenen wij nu alle projecten opnieuw door op het onderdeel stikstof. Dit doen we dus ook voor het wegennet Eerbeek-Loenen.

Bij de analyse voor deze doorrekening constateerden we dat er bij het invoeren van gegevens in het verkeersmodel invoerfouten zijn gemaakt en het model niet de gewenste betrouwbare verkeersprognose genereert. Het verkeersmodel is, bij nader inzien, te grofmazig om de verkeerstromen en verkeersintensiteiten op afzonderlijke wegen te kunnen bepalen. Dit heeft gevolgen voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de MKBA.

Wat betekent dit voor de aanpak wegennet?

Eén van de doelen van het project Wegennet is het verminderen van het (vracht)verkeer door de kernen van Dieren, Loenen en Laag-Soeren en daarmee de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Omdat de berekeningen uit het verkeersmodel niet correct blijken te zijn voldoet het niet aan de geschapen verwachtingen voor afname van het verkeer in Loenen. Op basis van nadere analyse van het verkeersmodel verwachten we dat het verkeer in de kern Loenen slechts beperkt afneemt en het verkeer op tracé 4 langs het Apeldoorns Kanaal slechts beperkt toeneemt.
Daarnaast constateerden we dat er door de aanleg van de Traverse Dieren nu al meer verkeer rijdt op tracé 1 langs het Apeldoorns Kanaal en dat het verkeer door Laag-Soeren al verminderd lijkt te zijn. Ondanks dat de telperiode nog te kort is voor definitieve conclusies lijkt het erop dat Traverse Dieren al een positief effect heeft op de routekeuze richting Eerbeek-Loenen.

De geconstateerde invoerfouten in het verkeersmodel hebben geen gevolgen voor de verkenning van tracé 2 en 3. De verkenning van tracé 2 en 3 heeft betrekking op een logische en veilige weginrichting en in mindere mate op de routering van vrachtverkeer (bestemmingsverkeer).

Hoe nu verder?

Om deze complexe opgave tot een succes te maken is samenwerking en betrokkenheid van alle partners en de omgeving nodig bij deze stap terug. Deze stap is nodig om het verkeersmodel verder te verfijnen. Eerste prioriteit is om meer en gedetailleerde verkeersgegevens te krijgen aan de hand van monitoring.

Tegelijkertijd starten we samen met de partners en de omgeving een brede verkenning naar een passend maatregelenpakket voor Loenen. Het asfalt van de provinciale weg (N786) in Loenen is aan vervanging toe. Dit onderhoud staat uiterlijk gepland in 2021. Begin 2020 gaan we met belangenvertegenwoordigers, bewoners en bedrijven in Loenen in gesprek om te kijken welke aanvullende maatregelen we op het gebied van leefbaarheid en verkeersveiligheid bij dit onderhoud mee kunnen nemen.

Op basis van monitoring zal blijken hoe de verkeerssituatie zich op tracé 1 ontwikkelt. Vooruitlopend op deze gegevens gaan we samen met onze partners en de omgeving een inventarisatie uitvoeren naar de belangrijkste knelpunten. De gekozen aanpak voor de tracés 2 en 3 blijft gehandhaafd.

Monitoring

Om beter zicht op de verkeerssituatie en verkeersstromen in Eerbeek en Loenen te krijgen, wordt de komende periode gemonitord. Monitoring van de verkeersstromen levert aanvullende data op over de daadwerkelijke verkeersstromen.

Provincie Gelderland heeft al een aantal permanente telpunten rondom Eerbeek en Loenen staan die gebruikt worden voor de monitoring. Op 4 plaatsen worden extra permanente telpunten geplaatst. Naar verwachting zijn de telpunten uiterlijk begin december 2019 aangelegd.

Naast het plaatsen van de extra telpunten gaan we de bestaande verkeerstromen nauwkeuriger in beeld brengen.

De extra permanente telpunten komen op de volgende locaties te staan:

  • Telpunt ‘Kanaal Zuid’: Kanaal Zuid tussen de zijwegen Vinkenkamp en Veendijk
  • Telpunt ‘Apeldoornseweg’: Apeldoornseweg tussen de zijwegen Bremweg en Schotpoortsweg.
  • Telpunt ’Coldenhove’: N786 ter hoogte van km 10,9
  • Telpunt ‘Brugkabouter’: N787 ter hoogte van km 12,5

Bekijk de locaties van de permanente telpunten.

Zodra de telpunten zijn aangelegd kunt u de telgegevens volgen op de volgende site geldersverkeer.live (actuele situatie) en geldersverkeer.nl (maand- en jaargegevens).

Bron: Provincie Gelderland

28nov/19

Ontwikkelingen bedrijventerrein Kieveen

Gemeente Apeldoorn onderzoekt of het haalbaar is om bedrijventerrein Kieveen in Loenen met 4 hectare uit te breiden. Het kost veel geld om het terrein klaar te maken voor de bouw en om de toegangsweg te verbeteren. Daarom wil de gemeente zeker weten dat minimaal 2 hectare wordt verkocht, voordat de werkzaamheden beginnen.

Intentieovereenkomst met geïnteresseerde partijen

De gemeente sprak met partijen die geïnteresseerd zijn en mogelijk grond willen kopen. Samen met IKEL kijkt de gemeente of nog meer bedrijven uit de regio geïnteresseerd zijn om zich te vestigen op Kieveen. De gemeente wil met de geïnteresseerde partijen een intentieovereenkomst sluiten.

Wijziging bestemmingsplan

Voordat de werkzaamheden kunnen beginnen, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De intentieovereenkomsten met partijen zijn belangrijk voor de gemeenteraad om een besluit te nemen over de start van de bestemmingsplanprocedure. Deze procedure duurt waarschijnlijk 2 jaar. Als alles volgens plan verloopt, wordt de locatie vanaf 2022 klaargemaakt voor de bouw.

Samenwerkingsverband Eerbeek-Loenen

Het project Kieveen staat op de projectenlijst Eerbeek-Loenen 2030. Gemeente Apeldoorn is bezig met de verkenning. In de verkenning wordt onderzocht of het samenwerkingsverband Eerbeek-Loenen 2030 een meerwaarde is voor dit project. Aan het eind van de verkenningsfase wordt hierover een besluit genomen.

Bron: Provincie Gelderland

27nov/19

Kerstbomen aan de Hoofdweg en Eerbeekseweg

De feestdagen komen eraan. Ook Loenen wordt klaargestoomd voor de donkere dagen van het jaar. Op 6 december worden door vrijwilligers van Lomivé dit jaar weer ruim 100 kerstbomen geplaatst. Deze kerstbomen geven Loenen tijdens de feestdagen een sfeervolle uitstraling. De kerstbomen worden op vrijdag 27 december weer weggehaald. Ook worden er 2 grote kerstbomen geplaatst bij de N.H. kerk en het oude Molenhuis.

Wij willen u vragen om de lampjes die meegeleverd zijn of die door u in een voorgaand jaar zijn ontvangen te gebruiken om de kerstboom voor uw deur te versieren. Dit om een eenheid in de kleur lampen te krijgen. Heeft u geen lampjes meer of zijn deze kapot? Dan kunt u dit melden bij het bestuur via de mail info@loenen.nu

27nov/19

Bedrijf in beeld: Advocatenkantoor WaszinkLegal

Uitgelicht in Nieuws uut Loenen, Bedrijf in Beeld

Advocatenkantoor WaszinkLegal

Adres: Loubergweg 44, 6961 EK Eerbeek

Telefoon: 0313-312118

Website: www.waszinklegal.nl

Email: info@waszinklegal.nl

Leiding bedrijf:   Albert Waszink

Aantal personeelsleden: 1

Activiteiten: Advocatenkantoor WaszinkLegal is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, arbeidsrecht en vastgoedrecht. WaszinkLegal verleent adequate juridische hulp aan ondernemers en particulieren. WaszinkLegal adviseert, stelt contracten op, onderhandelt en procedeert waar nodig.

Bestaat sinds: september 2019

Bijzonderheden: WaszinkLegal vertaalt uw belangen naar juridische kansen en mogelijkheden. Door snel schakelen en daadkrachtige ondersteuning met een open en directe houding streeft WaszinkLegal ernaar om voor u het beste resultaat te behalen.

Wilt u weten wat WaszinkLegal voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

31okt/19

Gewoon Zwarte Piet in Loenen

LOENEN – Zwarte piet, een witte piet of toch maar helemaal niet? Het rijmt als een sinterklaasgedicht, maar het onderwerp is natuurlijk beladen. Wat doen gemeenten met de intocht? De NTR zet roetveegpieten in bij de officiële intocht in Apeldoorn dit jaar. Even verderop in Loenen blijft alles bij het oude.

door Bastiaan van Blokland 

Zwarte piet blijft zwart in Loenen. Uiteraard weet men ook daar dat de discussie leeft, vertelt Loenenaar Arend Jan Hammink. Maar in zijn dorp is het volgens hem geen onderwerp van gesprek. Hammink kent de sint goed. Het Dorpscentrum De Brink organiseert ieder jaar de intocht van Sinterklaas. Hammink vervult daarbij de ere-rol. 

Ons-kent-ons

Acteren ligt hem wel. In het dorpscentrum, dat door Loenenaren zelf is gefinancierd én gebouwd, kunnen de dorpsbewoners terecht voor allerhande activiteiten. Hammink repeteert er sinds jaar en dag met zijn acteerclub. De rol van sint speelt hij dan ook van harte.

Het is een gezellig ons-kent-ons in Loenen, zegt ook Wiljan van Luttikhuizen. De 27-jarige is er actief bij de voetbalvereniging en peinst er niet over uit Loenen weg te gaan. Ook hij is vrijwilliger bij De Brink. Van Luttikhuizen speelt piet, samen met vele anderen. 

De discussie over ‘wel of geen zwarte piet’ krijgt in zo’n dorp een extra dimensie, vertellen beiden. Van Luttikhuizen: ‘We worden weleens herkend, vooral door de oudere kinderen. We doen een muts op, en een pruik. En we zijn zwart geschminkt, of… bruin.’ 

Roze sint? 

‘Veel van onze pieten doen meerdere vrijwilligersactiviteiten in het dorp’, vervolgt Van Luttikhuizen. ‘Die worden dus gauw herkend als zij niet geschminkt zouden worden.’ 

Verandering van het feest kán wel, denkt Hammink. Een andere sint bijvoorbeeld? Gekscherend: ‘Maar dan wil ik ook heel apart gaan, dan wil ik met een roze baard gaan. Een roze sint, en een witte piet. Maar ik denk dat dat nog heel lang duurt’, besluit de sint uit Loenen. 

Bron: Omroep Gelderland