Dorpsraad ALV 4 april 2022

Op 4 april is de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Loenen Zonnedorp. De bijeenkomst vindt plaats in de Brink, aanvang 19.30 uur.

Na lange tijd is het gelukkig weer mogelijk bij elkaar te komen en elkaar te spreken. Het bestuur is daar erg blij om. We willen graag uitleggen waarmee we bezig geweest zijn en uw vragen beantwoorden.

Tijdens de vergadering zullen de portefeuillehouders toelichtingen op hun activiteiten geven. Ook wordt het jaarverslag 2021 behandeld en zal na de pauze Gea Dijkhuizen (clustermanager van Riwis) ons bijpraten over de plannen om in Loenen een huisvesting te realiseren waar 24 uur per dag 7 dagen in de week zorg wordt besteed aan ouderen, die daar kunnen wonen.

Zoals u weet maken, vanuit de bestaande structuren in Loenen, een aantal bekende en onafhankelijke Stichtingen deel uit van Loenen Zonnedorp: Lomivé, De Stichting Vrienden van de Loenense Bossen en Loenen Energie Neutraal Dit om de Vereniging Dorpsraad Loenen Zonnedorp meer kracht en kennis te geven om beter met de Gemeente en Provincie te kunnen overleggen en indien nodig te onderhandelen.

Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar herbenoembaar:
Willem de Zanger, voorzitter
André Zeijseink, Loenen Energie Neutraal (op bindende voordracht)

Volgens het rooster van aftreden is Janneke van Oorspronk niet meer herkiesbaar. Het bestuur heeft Timon Luesink bereid gevonden haar plaats in te nemen.

Verder is er vanuit de Vrienden van de Loenense bossen een bindende voordracht om Wim Bouhuis in plaats Gerrit van der Sprenge van te benoemen.

Helaas is de plek in het bestuur van Lomivé vacant. Robert Bonder heeft zich om privéredenen teruggetrokken. Hein Reusken fungeert als tussenschakel tussen Lomivé en het bestuur van de Dorpsraad.

We hopen op heel veel aanwezigen!

De vergaderstukken zijn te vinden op  www.loenenopdeveluwe.info en kunnen worden opgevraagd bij de Secretaris Vereniging Dorpsraad Loenen Zonnedorp,

Tel.055 3600244 of via secretaris@loenenzonnedorp.nl

Dit bericht delen

Recente berichten

Volg ons

lomive, loenen, ondernemers, vereniging, apeldoorn, ondernemen

Loenense ondernemersvereniging Lomivé maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, personaliseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u hier mee in. Kijkt u voor meer informatie in onze privacy statement.