26mrt/21

Na de zomer wordt begonnen met de reparatie en een nieuwe laag asfalt van de N786.

Vanaf de rotonde Loenen/Eerbeek op de Eerbeekseweg en de Beekbergerweg tot aan de A50. Dit gaat uiteraard overlast met zich meebrengen, vooral voor de middenstand. De Dorpsraad is in gesprek met de Provincie en Gemeente over beperking van de overlast. Wat minder bekend is dat de regie van deze uitvoering valt onder Eerbeek-Loenen 2030 en dus voornamelijk bedoeld om de infrastructuur van de papierindustrie te verbeteren.

Over het welzijn van Loenen zijn de volgende afspraken gemaakt: Volgens de Provincie zullen de transporten van de papierindustrie, voornamelijk via de Zuidelijke route gaan lopen, dus van Eerbeek naar Dieren richting knooppunt Velperbroek en verder zuidelijk of oostelijk. De afspraak is dat daardoor het verkeer door Loenen met 50% zal afnemen, destijds een aanvaardbaar getal volgens ons!

Echter inmiddels denken we, na gesprekken met de transportsector, dat dit getal niet gehaald zal worden en gaan daarover met de Provincie en Gemeente verder in gesprek, want hoe we het ook wenden of keren de Eerbeekseweg blijft te smal voor het huidige verkeersaanbod en dat wat we in de toekomst verwachten. Het vrachtverkeer wordt immers steeds zwaarder en groter. Ook over het oversteken van kinderen en ouderen bij de Spar en over de levensgevaarlijke bocht bij den Eikenboom hebben we nog veel zorgen, zeker als in 2022 Den Eikenboom opengaat.

Het is en blijft een drama en zonder een echte oplossing blijft alles zoals het is. Inmiddels wordt er door de Provincie geteld en wordt op kentekenniveau gekeken wie waar heen gaat en terugkomt, maar ja het is wel Coronatijd! En dus ook een ander gedrag en gebruik door de weggebruiker.

Wat doen we als we dichtbij de 50% minder verkeer komen met bijvoorbeeld een afname van 40%? – de Dorpsraad vindt het welzijn van het dorp belangrijk en uiteraard ook de participatie, we hebben inmiddels al 44 jaar gewacht op een oplossing en dus is inspraak op zijn plaats. Laat het dorp spreken over de toekomst van Loenen, in dit geval de infrastructuur rond- en door Loenen!

Zeker met de recente dodelijke ongevallen op Kanaal Zuid is er een situatie ontstaan die voor Loenen zeer slecht uitpakt. Een van de alternatieven destijds was een rondweg rond Loenen richting het Kanaal of vanaf de Brugkabouter een directe aansluiting maken op het Kanaal, waarna door het vrachtverkeer gekozen kan worden voor Kanaal Zuid en de A1 of de Zuidelijke Route richting Dieren. Dit bekent verbreding/verbetering van de Kanaalroute.

We worden in Loenen doorklieft door twee Provinciale wegen (N786, N789) en een levensgevaarlijke doorgaande route langs het kanaal, allemaal niet bevorderlijk voor het welzijn van Loenen. Wat gaat zowel de Provincie als de gemeente Apeldoorn hieraan doen?  Ook gaat de Eerbeekseweg/Beekbergerweg (N786) dwars door Natura 2000, kan dat? We spreken nog niet eens over C02 en uitlaatgassen waar ons uitermate groene dorp mee wordt belast.   Want wat is in Loenen de waarde van alle verhalen in Nederland over de CO2 emissie? Geldt dit niet voor Loenen, moet hier niet gewerkt worden aan vermindering van de uitstoot?

Samenvattend: De komende periode wordt cruciaal voor Loenen, we houden jullie op de hoogte.

 

Namens Vereniging Dorpsraad Loenen Zonnedorp

Willem de Zanger, voorzitter

21feb/21

Bedrijf in Beeld: Advocaten Van Dijk & Van Arnhem

Naam bedrijf: Advocaten Van Dijk & Van Arnhem Adres: Soerenseweg 146A, 7313 EM Apeldoorn Telefoon: 055 355 98 99  |  0653 13 34 16

Website: http://www.vandijkvanarnhem.com E-mail: aaalaw@balienet.nl

Leiding bedrijf: Sip van Dijk en Marga van Arnhem, advocaten

Aantal personeelsleden: 1, Else-Marie van Dijk, advocaat

Activiteiten: Advocatenkantoor gericht op ondernemingen: Contracten samenstellen en beoordelen   |  Adviezen  |  Gerechtelijke procedures. Rechtsgebieden: Contractenrecht  | Ondernemingsrecht  | Arbeidsrecht  | Huurrecht  |  Incassozaken.

Bestaat sinds: 1988.

Veranderingen: In 2021 de praktijk voortgezet van Sander van der Zwan, sinds 35 jaar advocaat in Dieren en ook actief in Loenen. Sander was helaas genoodzaakt wegens ziekte zijn advocatenpraktijk te beëindigen. Sip en Sander hebben al tientallen jaren een goede samenwerking. Van Dijk & Van Arnhem is sinds 2021 lid van ondernemersvereniging Lomivé in Loenen.

Toekomstplannen: Ondernemers in Loenen bijstaan: Snel  |  Proactief  |  Oplossingsgericht |  Persoonlijke aandacht voor de zaak, de ondernemer en zijn/haar onderneming.

Bijzonderheden: Eerste telefonisch overleg altijd vrijblijvend en zonder kosten. Schakelt u als ondernemer ons in, dan komen wij naar u toe.

28jan/21

Bedrijf in Beeld: Wilbrink Kleinbouw

Naam bedrijf: Wilbrink Kleinbouw
Adres: Eerbeekseweg 27, 7371 CB Loenen
Telefoon: 06 21957836
Website: wilbrinkkleinbouw.nl
Email: info@wilbrinkkleinbouw.nl

Leiding bedrijf: Jos Wilbrink
Aantal personeelsleden: 2
Activiteiten: Verbouw, renovatie, onderhoud bij particulieren en bedrijven. Wilbrink Kleinbouw is een erkend leerbedrijf voor het opleiden van timmermannen en vrouwen.
Bestaat sinds: mei 2008
Veranderingen: sinds september 2018 gevestigd aan de Eerbeekseweg
Toekomstplannen: Klanten goed bedienen en vakwerk leveren
Bijzonderheden: De locatie aan de Eerbeekseweg is ruim 100 jaar geleden gebouwd als timmerwerkplaats, het is een fijn om van hieruit aan het werk te zijn!

30dec/20

Lomivé feliciteert Installatiebedrijf Slief Loenen B.V. met haar 85jarig jubileum.

Dit jaar bestaat het hechte familiebedrijf 85 jaar. Al sinds 1935 is Installatiebedrijf Slief gevestigd

in Loenen. Opgericht door Marinus Slief, opgevolgd door Bart Slief, inmiddels gerund door de derde generatie Rob Slief, terwijl ook de vierde generatie, Bryan Slief, al werkzaam is in het bedrijf. Door de jaren heen is het eenmansbedrijf uitgegroeid tot een modern bedrijf met elf enthousiaste en vakbekwame personeelsleden.

De ontwikkeling in werk en techniek is voortdurend in beweging, waarbij momenteel de transitie naar duurzamer leven, bouwen en wonen mede door het nieuwe Europese klimaatakkoord in een stroomversnelling is gekomen. Het installeren van warmtepompen en zonnepanelen, het adviseren in verbruik van maar ook besparing van energie is een essentieel onderdeel binnen het bedrijf.

Wij wensen Installatiebedrijf Slief een duurzame toekomst.

21dec/20

Loenen Zonnedorp – Ondernemen

Marty van Buren zit namens Lomivé in het bestuur van Loenen Zonnedorp als vertegenwoordiger van de cluster ondernemen.

De Loenense Ondernemersvereniging LOMIVÉ is al meer dan 60 jaar actief in Loenen. Haar doelstelling is de belangen te behartigen van haar leden.
Belangrijk onderdeel hiervan is actieve promotie van het dorp op alle gebieden. Het stimuleren van lokale inkopen en het aantrekken van bezoekers naar Loenen.

We proberen te verbinden door activiteiten te organiseren voor leden, zoals
Het Netwerkevenement, de jaarlijkse Rally en een Bourgondische middag, waarbij een kijkje in de keuken bij een bedrijf een onderdeel is.
De Sinterklaasintocht en het versieren van het dorp in de kerstperiode met verlichte kerstbomen is een jaarlijks terugkerend onderdeel.

We hopen in 2021 bloembakken aan de lantaarnpalen langs de Eerbeekseweg en de Hoofdweg te realiseren.

 

08dec/20

100 kerstboompjes geplaatst

Op 2 december heeft Pluryn Groenwerk hard gewerkt om de kerstbomen weer gereed te maken. Thomassen-Transport Loenen had een vrachtwagen ter beschikking gesteld voor het transport.

Op 7 december werden de 3 grote bomen bij het Molenhuis en de Kerk geplaats met hulp van de shovel van Tonnie Brugman. De aanhangers van Roy Hamer waren volgeladen met Kerstbomen en met de grondboor van Bertram Tiemessen werden de gaten gemaakt voor de Kerstboompjes. Met 20 vrijwilligers (leden van Lomivé) zijn er weer 100 kerstbomen geplaatst. Deze kerstboompjes langs de Eerbeekseweg en Hoofdweg mogen worden verlicht en aangesloten door de bewoners bij de boompjes. Zij hebben lichtsnoeren geleverd gekregen. Heeft u geen lampjes meer of zijn deze kapot? Dan kunt u dit melden bij het bestuur via de mail info@loenen.nu.

Om 19.30 uur waren de eerste boompjes al verlicht! 🎄🎄🎄

20mei/20

Ook in deze tijd willen wij u oproepen om de Loenen te laten stralen.

Het is een vrolijk gezicht als straks alle vlaggen wapperen langs de straten in Loenen. We hopen dat ook u weer meedoet! Normaal gaat de Loenense vlag uit in kermis tijd u mag de vlag nu uithangen vanaf 21 mei tot het einde van het zomerseizoen.

Wilt u een vlag kopen?

De vlaggen zijn te koop bij Spar Bonder voor €15,00. De grote vlag voor in de vlaggenmast kost €65,00. Dit dient contant afgerekend te worden.

Let op! We hebben een beperkte voorraad. Wenst u een vlag maar is de voorraad op? Zet dan uw naam op de intekenlijst zodat we deze voor u kunnen bestellen. Het geld dat we met deze vlaggen ophalen zal worden gebruikt voor de permanente dorpsversiering

16mrt/20

Samen staan we sterker.

Wij wensen alle ondernemers en Loenenaren veel sterkte toe de komende periode. Het zijn bijzondere tijden waar wij op elkaar zullen moeten rekenen. Vanuit de Lomivé hebben wij besloten de rally uit te stellen zodra er meer duidelijkheid is zullen wij een nieuwe datum prikken.

Hoe kunt u de ondernemers steunen? Deels door toch zoveel mogelijk uw inkopen te blijven doen bij de ondernemers waar u dat eerst ook deed. Ga niet hamsteren maar denk aan uw dorpsgenoten. Help elkaar! Als de deuren gesloten zijn, kunt u contact leggen via de website. Maaltijden of aankopen kunnen vaak thuisbezorgd worden. Toch zult u daarmee niet iedereen kunnen helpen. Er zullen veel mensen zijn die nu met minder inkomsten rond moeten komen. Veel zelfstandigen hebben gereserveerd voor slechte tijden en kunnen het enige tijd uithouden. Anderen kunnen naar de overheid en een uitkering aanvragen of aanvullende bijstand. Maar we hebben elkaar nodig. Laat zien waar Loenen groot in is.

Samen staan we sterker.

Bestuur Lomivé