Wegennet Eerbeek-Loenen

In eerdere berichtgeving over het project ‘weggennet’ gaven we aan dat we dit najaar van plan waren met u in gesprek te gaan over kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen. We moeten nu constateren dat we nog niet zo ver zijn. Zoals in het bericht over de landelijke stikstofregels staat, rekenen wij nu alle projecten opnieuw door op het onderdeel stikstof. Dit doen we dus ook voor het wegennet Eerbeek-Loenen.

Bij de analyse voor deze doorrekening constateerden we dat er bij het invoeren van gegevens in het verkeersmodel invoerfouten zijn gemaakt en het model niet de gewenste betrouwbare verkeersprognose genereert. Het verkeersmodel is, bij nader inzien, te grofmazig om de verkeerstromen en verkeersintensiteiten op afzonderlijke wegen te kunnen bepalen. Dit heeft gevolgen voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de MKBA.

Wat betekent dit voor de aanpak wegennet?

Eén van de doelen van het project Wegennet is het verminderen van het (vracht)verkeer door de kernen van Dieren, Loenen en Laag-Soeren en daarmee de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Omdat de berekeningen uit het verkeersmodel niet correct blijken te zijn voldoet het niet aan de geschapen verwachtingen voor afname van het verkeer in Loenen. Op basis van nadere analyse van het verkeersmodel verwachten we dat het verkeer in de kern Loenen slechts beperkt afneemt en het verkeer op tracé 4 langs het Apeldoorns Kanaal slechts beperkt toeneemt.
Daarnaast constateerden we dat er door de aanleg van de Traverse Dieren nu al meer verkeer rijdt op tracé 1 langs het Apeldoorns Kanaal en dat het verkeer door Laag-Soeren al verminderd lijkt te zijn. Ondanks dat de telperiode nog te kort is voor definitieve conclusies lijkt het erop dat Traverse Dieren al een positief effect heeft op de routekeuze richting Eerbeek-Loenen.

De geconstateerde invoerfouten in het verkeersmodel hebben geen gevolgen voor de verkenning van tracé 2 en 3. De verkenning van tracé 2 en 3 heeft betrekking op een logische en veilige weginrichting en in mindere mate op de routering van vrachtverkeer (bestemmingsverkeer).

Hoe nu verder?

Om deze complexe opgave tot een succes te maken is samenwerking en betrokkenheid van alle partners en de omgeving nodig bij deze stap terug. Deze stap is nodig om het verkeersmodel verder te verfijnen. Eerste prioriteit is om meer en gedetailleerde verkeersgegevens te krijgen aan de hand van monitoring.

Tegelijkertijd starten we samen met de partners en de omgeving een brede verkenning naar een passend maatregelenpakket voor Loenen. Het asfalt van de provinciale weg (N786) in Loenen is aan vervanging toe. Dit onderhoud staat uiterlijk gepland in 2021. Begin 2020 gaan we met belangenvertegenwoordigers, bewoners en bedrijven in Loenen in gesprek om te kijken welke aanvullende maatregelen we op het gebied van leefbaarheid en verkeersveiligheid bij dit onderhoud mee kunnen nemen.

Op basis van monitoring zal blijken hoe de verkeerssituatie zich op tracé 1 ontwikkelt. Vooruitlopend op deze gegevens gaan we samen met onze partners en de omgeving een inventarisatie uitvoeren naar de belangrijkste knelpunten. De gekozen aanpak voor de tracés 2 en 3 blijft gehandhaafd.

Monitoring

Om beter zicht op de verkeerssituatie en verkeersstromen in Eerbeek en Loenen te krijgen, wordt de komende periode gemonitord. Monitoring van de verkeersstromen levert aanvullende data op over de daadwerkelijke verkeersstromen.

Provincie Gelderland heeft al een aantal permanente telpunten rondom Eerbeek en Loenen staan die gebruikt worden voor de monitoring. Op 4 plaatsen worden extra permanente telpunten geplaatst. Naar verwachting zijn de telpunten uiterlijk begin december 2019 aangelegd.

Naast het plaatsen van de extra telpunten gaan we de bestaande verkeerstromen nauwkeuriger in beeld brengen.

De extra permanente telpunten komen op de volgende locaties te staan:

  • Telpunt ‘Kanaal Zuid’: Kanaal Zuid tussen de zijwegen Vinkenkamp en Veendijk
  • Telpunt ‘Apeldoornseweg’: Apeldoornseweg tussen de zijwegen Bremweg en Schotpoortsweg.
  • Telpunt ’Coldenhove’: N786 ter hoogte van km 10,9
  • Telpunt ‘Brugkabouter’: N787 ter hoogte van km 12,5

Bekijk de locaties van de permanente telpunten.

Zodra de telpunten zijn aangelegd kunt u de telgegevens volgen op de volgende site geldersverkeer.live (actuele situatie) en geldersverkeer.nl (maand- en jaargegevens).

Bron: Provincie Gelderland

Dit bericht delen

Recente berichten

Volg ons

lomive, loenen, ondernemers, vereniging, apeldoorn, ondernemen

Loenense ondernemersvereniging Lomivé maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, personaliseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u hier mee in. Kijkt u voor meer informatie in onze privacy statement.