Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Kieveen West Loenen en concept-beeldkwaliteitsplan

Van 19 januari 2023 tot en met 1 maart 2023 liggen het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Kieveen West Loenen en het concept-beeldkwaliteitsplan voor iedereen ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en concept-beeldkwaliteitsplan zijn vanaf 19 januari 2023 in elektronische vorm te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/bestemmingsplannen of via ruimtelijke plannen.

Het plan ligt ook digitaal ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/afspraakomgevingsloket.

Zienswijzen op bestemmingsplan

Tijdens de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

•  schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Kieveen West Loenen’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

• mondeling: maak een afspraak met de heer W.L. Weskamp, tel. (055) 580 2440.

• digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).

Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Reacties op concept-beeldkwaliteitsplan

Tijdens de periode waarin het concept-beeldkwaliteitsplan ter inzage ligt kan iedereen er een reactie op geven. Dat kan op de volgende manieren:

•  schriftelijk: stuur uw reactie naar de Afdeling Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘Beeldkwaliteitsparagraaf uitbreiding bedrijventerrein Kieveen West Loenen’. De brief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

•  mondeling: maak een afspraak met de heer M. van Unen, telefoonnummer 14055.

Alle reacties worden vervolgens afgewogen bij de verdere planontwikkeling.

Dit bericht delen

Recente berichten

Volg ons

lomive, loenen, ondernemers, vereniging, apeldoorn, ondernemen

Loenense ondernemersvereniging Lomivé maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, personaliseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u hier mee in. Kijkt u voor meer informatie in onze privacy statement.