Stichting Loenen Promotie en Communicatie

Deze Stichting bestaat sinds september 2016 en heeft als doel: de promotie van Loenen en het bevorderen van de positionering en profilering door het informeren en communiceren met inwoners, ondernemers, overheden, consumenten, bezoekers en toeristen.
Dat is een hele mondvol, maar kort gezegd komt het erop neer dat we naar buiten toe Loenen bekender willen maken en binnen Loenen de onderlinge communicatie willen verbeteren.
Onder de Stichting vallen Nieuws uut Loenen en de website www.loenenopdeveluwe.info

Onder onafhankelijk voorzitter, Willem Dikker Hupkes, zijn zowel Lomivé als de Dorpsraad in het bestuur vertegenwoordigd. Dit helpt al mee dat de communicatie tussen deze twee belangrijke belangenbehartigers in ons dorp geoptimaliseerd wordt.

Vergaderd wordt er zo’n 4 x per jaar. Bedenken hoe we de inwoners (nog) meer kunnen betrekken bij allerlei dingen die spelen in Loenen. Proberen meer in contact te komen met mensen die buiten Loenen iets kunnen betekenen voor de belangen van Loenen. Dat kunnen politici zijn, maar ook gemeentelijke of provinciale ambtenaren, medewerkers van Veluwoon, het waterschap, de bedrijvenkring Eerbeek/Loenen, Stimenz en mensen die werkzaam zijn in de zorg.

Hoe bereiken we dat er in Loenen een meer samenhangende structuur ontstaat zodat wonen, werken en recreëren beter vorm krijgen. Alle verenigingen en stichtingen, die kopij aanleveren voor Nieuws uut Loenen of de website, kunnen iets laten weten over hun club. Daar wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Meld uw data aan en we zetten ze op de lijst die maandelijks in Nieuws uut Loenen gepubliceerd wordt. Door deze lijst in de gaten te houden kunnen samenvallende bijeenkomsten vermeden worden.
We merken dat Nieuws uut Loenen en de website steeds bekender worden. Dat is fijn, daardoor weten we meer van elkaar en kunnen de gezamenlijke belangen beter behartigd worden!

Dit bericht delen

Recente berichten

Volg ons

lomive, loenen, ondernemers, vereniging, apeldoorn, ondernemen

Loenense ondernemersvereniging Lomivé maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, personaliseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u hier mee in. Kijkt u voor meer informatie in onze privacy statement.