Provincie bijeenkomst N786, Apeldoorn-Dieren westzijde van het kanaal

Afgelopen dagen zijn er 3 bijeenkomsten geweest vanuit de provincie over de N786.

Een aantal ondernemers heeft Lomivé vertegenwoordigd op deze avond(en).


“In het kader van het onderzoek van de MKBA N786 traject Apeldoorn – Dieren verkennen wij (BCI) graag met u (regio) mogelijke ontwikkelstrategieën voor het gebied. Hierbij staat niet alleen de wegontsluiting centraal, maar ook mogelijk aanpalende maatregelen en ontwikkelingen om te komen tot een versterking van de regionale economie, mogelijkheden tot recreatie en toerisme en verbetering van de leefbaarheid in de dorpskernen. Hiertoe hebben wij aan de provincie gevraagd om een drietal thema-avonden te organiseren waarin wij met belangenvertegenwoordigers en ter zake deskundige experts uit de regio ideeën ophalen en mogelijke oplossingsrichtingen verkennen.”

Zoals bekend zijn we al jaren bezig met de N786 (verbinding Dieren-Apeldoorn)
Nadat er al vele rapport zijn opgesteld , wordt er nu een meer essentiële opgesteld, nl de zg. MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse)

Het MKBA is een systeem waarin alle positieve en nadelige zaken op een rij worden gezet ten aanzien van in dit geval de N786 bestaande route door de dorpen of bijvoorbeeld langs de westzijde van het  kanaal. Het gaat er dus om welke invloed dit heeft voor de integrale gebiedsontwikkeling.

3 bijeenkomsten:

  • 13 juni over economie /papierindustrie
  • 14        recreatie, natuur &cultuurhistorie
  • 15        leefbaarheid & MIDDENSTAND

Wanneer er meer bekend is over de uitkomst van deze avonden dan informeren wij u via onze site.

Dit bericht delen

Recente berichten

Volg ons

lomive, loenen, ondernemers, vereniging, apeldoorn, ondernemen

Loenense ondernemersvereniging Lomivé maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, personaliseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u hier mee in. Kijkt u voor meer informatie in onze privacy statement.