Wij als bestuur hadden een enquête opgesteld waarin we een tiental vragen voor u hadden over de activiteiten van Lomivé. De meeste vragen kon u simpel met ja of nee beantwoorden. Met deze enquête hopen we beter inzicht te krijgen in de verwachting en interesse van u als lid van Lomivé.

De uitkomst van deze enquête zal worden behandeld op de Algemene Ledenvergadering op woensdag 19 april.

37 leden hebben de enquête ingevuld.