De volgende vergadering vind plaats op 30 oktober in de Bruisbeek.

De laatste ledenvergadering heeft plaats gevonden op 28 mei.

Er vinden jaarlijks 2 algemene ledenvergaderingen plaats.

Iedere maand vindt er een bestuursvergadering plaats. Wilt u een punt aandragen vul dan het contactformulier in op de site of stuur een mail naar: Info@loenen.nu