De eerst volgende vergadering vindt plaats in april 2018 in de Marshoeve!

De laatste ledenvergadering vond plaats op 22 november 2017

Er vinden jaarlijks 2 algemene ledenvergaderingen plaats.

Iedere maand vindt er een bestuursvergadering plaats. Wilt u een punt aandragen vul dan het contactformulier in op de site of stuur een mail naar: Info@loenen.nu